Dotacje

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 

Dotacja na kapitał obrotowy dla HEKSAR GRUPA SP. Z O.O.,SP.K. 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystapiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. 

Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Wartość Projektu: 281 803,56 zł 

Wartość dofinansowania: 281 803,56 zł